Geodrilling startar kjerneboring av det første av seks borehol for å hente opp kjernar frå det som skal bli ventilasjonssjaktene i Rogfast.

 Arbeidet i dag starta på Kvitsøy. Seinare flytter Geodrilling til Arsvågen og Tungenes. Prøvane blir tekne opp for å få meir detaljert informasjon om bergkvaliteten der det skal sprengas sjakter for ventilasjon av tunnelen.