Planene skal utarbeides i samarbeid med Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner.

Planområdet omfatter:

  • Tunnel fra Harestad i Randaberg til Arsvågen i Bokn, med arm til Kvitsøy.
  • Veg i dagen ved Harestad i Randaberg.
  • Ventilasjonstårn ved Tungenes golfbane i Randaberg.
  • Veg i dagen mellom Leiasundet og dagens fv. 551 på Kvitsøy.
  • Område for masseutfylling og ventilasjonstårn på Kvitsøy.
  • Ventilasjonstårn i Bokn.
  • Område for masseutfylling ved Arsvågen i Bokn.
  • Veg i dagen/ kryss ved Arsvågen i Bokn.
  • Ombygging av kryss ved Knarholmen i Bokn.
  • Ombygging av kryss og forbikjøringsfelt ved Austre Bokn i Bokn.

Det arrangeres åpne informasjonsmøter i kommunestyresalen på Boknatun i Bokn tirsdag 27. september kl. 1800 og i Aktivitetshallen på Kvitsøy onsdag 28. september kl. 1800.

Eventuelle kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes som brev eller e-post innen 12. oktober 2011 til
Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6862 Leikanger
eller firmapost-vest@vegvesen.no

Kontaktperson hos Statens vegvesen er Bjørn Åmdal, bjorn.amdal@vegvesen.no, telefon 950 33 506