Randaberg har som første kommune vedteke reguleringsplanen for E39 Rogfast.

No gjenstår handsaming av planen i kommunane Kvitsøy og Bokn. Dette skjer etter planen før sommaren.