Hensikten med planen er å kunne transportere masser fra Rogfasttunnelen direkte til Arsvågen, og dermed unngå transport via Arsvegen. I ettertid skal tunnelen fungere som sjakt for ventilasjon, og ventilasjonstårnet flyttes fra øya Kråga til Arsvågen. Tårnet vil bli liggende rett ved munningen for tverrslaget.

Plandokumentene er tilgjengelige

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned" og
  • i papirformat på kommunehuset (Boknatun).

Merknader

Planforslaget er på høring i perioden 7. november–20.desember 2016. Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes innen 20. desember 2016 til:

Kontaktperson hos Statens vegvesen er Hans-Ivar Ravn Larsen, hans.ivar.ravnlarsen@vegvesen.no, telefon 93438812.