Statens vegvesen har utarbeidet forslag til områderegulering for næringsområde/masseutfylling ved Arsvågen.

Dokumentene er også lagt ut i papirformat i Bokn kommune; på Boknatun og biblioteket.

Merknader sendes til Bokn kommune, Boknatun, 5561 Bokn eller post@bokn.kommune.no med frist 20. august