Vi har laga følgjande planar med tilhøyrande reguleringsbestemmelsar:

- Tunnel i Randaberg kommune, plan nr. 11272011005
- Tunnel i Kvitsøy kommune, plan nr. 11442012001
- Tunnel i Bokn kommune inkludert ventilasjonstårn på Kråga, plannr.1145201200
- Veg i dagen på Kvitsøy, plan nr. 11442012002
- Veg i dagen på Arsvågen i Bokn, plan nr. 11452012003
- Veg i dagen på Knarholmen i Bokn, plan nr. 11452012004
- Veg i dagen på Austre Bokn i Bokn, plan nr. 11452012005

Dokumenta er tilgjengelege på:

  • Menypunktet "Reguleringsplanar" til venstre på sida
  • Kommunane sine nettsider
  • Kommunehuset på Kvitsøy og i Bokn
  • Biblioteket på Kvitsøy og i Bokn

Grunneigarar som planane får følgjer for har fått eige brev.

Det blir arrangert to opne informasjonsmøte

i samband med offentleg høyring:

  • Kvitsøy kommune måndag 22. oktober kl. 1800–2000 i aktivitetshallen
  • Bokn kommune tysdag 23. oktober kl. 1800–2000 i kinosalen

Det blir også arrangert to opne kontordagar

  • Kvitsøy kommune måndag 29. oktober kl. 1300–1900 på kommunehuset
  • Bokn kommune tysdag 30. oktober kl. 1300–1900 på Boknatun

Meir informasjon

Treng du meir informasjon, ta kontakt med Statens vegvesen:
Bjørn Åmdal, tlf. 950 33 506, e-post bjorn.amdal@vegvesen.no

Frist for merknader

Merknader sendast til den kommunen som merknadene gjeld innan 20. november 2012: