Statens vegvesen fekk Norsk institutt for luftfornying (NILU) til å berekne spreiinga av forureining frå ventilasjonssjakter og ventilasjonstårn for Rogfast.

Bakgrunnen er at bebuarar i området Tunge og Sande i Randaberg kommune har protestert mot plasseringa av luftetårnet ved golfbanen på Tunge.

Konklusjonen i NILU-rapporten er at sjaktutsleppet er mykje lågare enn grenseverdiane, som er sett for rød og gul sone i retningslinjene for luftkvalitet i arealplanlegginga.