Reguleringsplanar for E39 Rogfast er nå vedtekne i kommunane Randaberg, Kvitsøy og Bokn.