Reguleringsplanen til Randaberg ble vedtatt av Randaberg kommune 21. mars 2013.