Berørte grunneiere samt berørte statlige og regionale myndigheter er varslet om 2. gangs høring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Les meir og last ned dokumenta fra siden "Fylkesveg 661 Vik–Leirvikbukta"