Statens vegvesen har regulert trafikksikkerhetstiltak og støytiltak med tanke på en mulig periode med E39-trafikk på strekningen Vik – Leirvikbukta i påvente av ny E39 mellom Vik og Digernes.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i Vestnes 21. juni. Dokumenter i saken, inkludert kommunestyrets vedtak, finner du på Vestnes kommunes nettsider.