På møtet i samarbeidsgruppa 25.januar presenterte Lidvard Skorpa og Bjørn Alsaker nokre av resultata frå KVU-arbeidet så langt. 

I tillegg til ein gjennomgang av dei ulike løysingane, og kva konsept Vegvesenet ynskjer å ha med vidare, fortalde Lidvard Skorpa om det spennande bruprosjektet, medan Alsaker la fram kostnadsoversikt og reisetider.