KVU-arbeidet er no inne i sluttspurten, og 7.mars var samarbeidsgruppa samla for siste gong.

Her gjekk Statens vegvesen gjennom bakgrunnsmaterialet og utkast til prosjektrapport, med unntak av den endelege tilrådinga. Rapporten i sin heilskap skal i løpet av kort til oversendast Vegdirektoratet, der den skal gjennom ei ekstern kvalitetssikring, ein KS1.

Bjørn Alsaker presenterte trafikk og effekter, medan Kjell Kvåle gjekk igjennom risikoanalysen, på vegne av Jon Arne Klemetsaune.

Risikoanalysen for djupe tunnelar og Alsaker sin presentasjon er også lagt ut på Slideshare.