Stad: Hotell Alexandra i Loen
Kontaktperson: Kjell Kvåle tlf.: 952 59 789

Program

 

ONSDAG 1. SEPTEMBER

 

1130Registrering/kaffe 

1200

Opning og informasjon om oppdraget på E39 
v/Kjetil Strand, Region midt

Presentasjonar av deltakarane                    
v/Tore Solberg, Vegdirektoratet

Orientering om bakgrunnen for konseptvalutgreiing og KS1 
v/Paal Fosdal, Region vest

Arbeidsformer og program
v/ Tore Solberg, Vegdirektoratet 

 

1230

Orienteringar om planområdet
- planrammer – status i dag 
v/Kjell Kvåle, Region vest

- regionale utviklingstrekk   
v/Bjørn Alsaker, Region vest

- reisemønster, trafikk og ulykker
v/ Jon Arne Klemetsaune, Region midt 

 

1300Lunsj 

1400

BEHOV
Arbeid i grupper og plenum med behov knytt til samfunn og transport for området

 

1615

MÅL
Arbeid i grupper og plenum med kva ønskjer vi å oppnå for transport på strekninga Skei - Ålesund

 

1745Kort introduksjon til omgrepet KONSEPT 

1800

Slutt for dagen

 

 

TORSDAG 2.SEPTEMBER

 

0830

ARBEIDSSTART
Oppsummering av gårdagen

 

0900

KONSEPT
Kva er eit konsept i samferdslesektoren?Arbeid i grupper og plenum med idear til konsept i fleire steg

 

1130

Lunsj 

 

1230

KONSEPT
Vidare arbeid med konsept.

 

1400

PRIORITERING
Førebels vurdering av føreslegne konsept

 

1515

Heimreise