Du lasta det ned dokumentet frå Statens vegvesen sine prosjektsider (sjå under) eller på Eid kommune sine nettsider. Du finn det òg på Eid kommunehus.

Fristen for å komma med innspel til reguleringsplanen er 25. januar 2019. Eventuelle merknader må sendast skriftleg til:

   Statens vegvesen Region vest
   Postboks 43
   6861 Leikanger

eller firmapost-vest@vegvesen.no.

Statens vegvesen lagar ei oppsummering av innkomne merknader, og justerer eventuelt planforslaget før det vert sendt til kommunen for politisk handsaming.

Kontaktperson i Eid kommune: Dag Petter Leite, 57 88 58 00, dag.petter.leite@eid.kommune.no.

Kontaktperson i Statens vegvesen: Åsne Helleve, 97 10 67 84, asne.tungesvik.helleve@vegvesen.no.