Oversiktskartet viser veglinja i vedtatt statleg kommunedelplan.