Kartillustrasjonen viser alternative vegtraséar som er utgreidd i kommunedelplan med konsekvensutgreiing i samsvar med vedteke planprogram.