Kartillustrasjonen (under) viser alternative vegtraséar som skal utgreiast i kommunedelplan med konsekvensutgreiing i samsvar med vedteke planprogram.

Illustrasjonar av dei ulike brukonsepta finn du på Imageshop.