Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfesta alternativ F i kommunedelplan E39 Stord-Os 5.september i år. Neste trinn er reguleringsplan, og før oppstart av arbeidet vil Statens vegvesen ha folkemøte og open kontordag på Tysnes.

Folkemøte: Torsdag 21. november  kl. 18.00 i Grendatun

Open kontordag: Fredag 22. november kl. 09.30– 14.30 på kommunehuset. 

Velkommen!