Her vil det blir ein orientering om tilleggshøyringa om ilandføringa i Os.

Statens vegvesen har utgreidd to nye alternativ for bru over Bjørnafjorden, strekninga Gjøvåg-Svegatjørn, som ligg ute på tilleggshøyring fram til 30. april 2018.

Det blir også gitt ein status for arbeidet og vidare framdrift i prosjektet.

Under folkemøtet vil også Hordaland fylkeskommune orientere om ferjesambandet Stord-Kvinnherad.

 Det vil også vere høve til å stille spørsmål under møtet.