Statens vegvesen planlegger ny flytebru over Bjørnafjorden. Hvordan vil flytebrua se ut? Mellom hvilke to punkter skal den bygges? Vegvesenet har i samarbeid med Sopra Steria brukt spillteknologi for å utvikle en informasjonsportal som gjør det mulig å ta en virtuell tur over fjorden lenge før den er bygget.

Se bildegalleri og lenker nederst i saken.

Lær om brua

-Den interaktive portalen gir deg en guidet tur i fjorden. Enten med båt eller fly. Det er tekst, bilder og lyd og du blir tatt med inn i en digital verden som du selv navigerer rundt i. I spillet kan du oppsøke informasjon om brua, forskning og samfunnsnytte. Er du opptatt av klima og miljø kan du få informasjon om klimautslipp, naturmiljø, kurturminner, krigsminner med mer. Er du opptatt av teknikk og byggemetode er det mye å lese og høre om det også, sier prosjektleder Elin Dalen-Rasmussen i Statens vegvesen.

Samarbeidsprosjekt

-Portalen er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Sopra Steria. Konsulentselskapene Aas-Jakobsen, Multiconsult og Cowi har bidratt med Bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

I store prosjekter er det mye som dukker opp og påvirker prosjektet indirekte og som må tas hensyn til. Derfor er det også mulig å lese om Tysnes og stedets betydning under andre verdenskrig. Du kan også lese om arkeologi og arkeologiske funn.

En del av BOLC

-Slik portalen fremstår i dag favner den målgrupper fra naboer og trafikanter til politikere. Men potensialet til portalen stopper ikke her. Slik vi ser brua i portalen i dag ser vi konseptet, ikke detaljene. Dette er som regel nok for de aller fleste. Portalen er en del av det vi kaller BOLC, Bjørnafjorden Open Live Center. BOLC er styrings- og støtteverktøyet vi bruker for å vite nøyaktig hvor i prosessen vi til enhver tid er, sier Dalen-Rasmussen.

Målet og videreutvikling

-Målet vårt med portalen er å videreutvikle den og berike den med informasjon til å utvikle en digital tvilling. En digital tvilling er en interaktiv 3D-modell av den faktiske konstruksjonen med alle tall, data, beregninger, materialer og dimensjoner, der informasjonen er strukturert blant annet med standardiserte åpne datakilder. Portalen vil også kunne bygges opp med ulike nivåer av rettigheter. En nabo eller grunneier trenger ikke samme informasjonsmengde som en entreprenør som skal gi tilbud. Da vil vi kunne differensiere på mengden datainnhold mot ulike behov og målgrupper, sier Dalen-Rasmussen.

Dagens gamer – morgendagens ingeniør

Utviklerne av portalen har bakgrunn som spillutviklere, og ør den tid satt nok også de slik som mange barn og unge gjør i dag og spilte dataspill på barnerommet. -Vi ser en helt klar sammenheng mellom gaming og utvikling av slike interaktive løsninger. Vi bruker samme teknologi som spillutviklerne og mange av prosessene er de samme. Løsningen er basert på åpen kildekode, i dette tilfellet Unity som spillplattform. Det betyr at alle kan se hvordan løsningen er programmert, og legger til rette for fremtidig integrasjon mot ingeniørenes prosjekteringsverktøy sier Dalen-Rasmussen.

Første gang

Det er første gang Statens vegvesen lager et 3D-spill hvor man interaktivt skal dele prosjektinformasjon, dette etter et initiativ fra tidligere prosjektansvarlig Preben Madsen, som nå er BIM-koordinator i Innlandet fylkeskommune, men det blir nok ikke siste gang skal vi tro Elin Dalen-Rasmussen. -Nei det er nok ikke siste gangen vi gjør dette. Vi ser helt klare fordeler med å dele prosjekterte data på denne måten fremover. Det er mer økonomisk, det er mye lettere for alle parter å se løsninger, avdekke konflikter og mangler. I tillegg er det et risikoreduserende tiltak i digital logistikk. Ulike parter kommer inn i ulike faser av et prosjekt. Denne løsningen bidrar til innovasjon og verdiskapning ved at data blir langt mer synlige i et marked med mange digitale aktører. Statens vegvesen som byggherre kan gjennom BOLC styre etter byggherreforskriften på en mer rasjonell måte sier Dalen-Rasmussen.

Fakta om BIM

BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og er digitale informasjonsmodeller av et byggverk og dets tilhørende data.

Slike informasjonsmodeller er kjernen i en samarbeidsmodell mellom forskjellige bidragsytere, som f.eks. byggherre, entreprenør, elektriker og offentlige myndigheter, der informasjonen kan brukes både under selve byggeprosessen og gjennom hele konstruksjonens levetid.

Fakta BOLC

Bjørnafjorden Open Live Center, BOLC, er Statens vegvesens pilotprosjekt for utvikling av et digitalt Styrings- og støtteverktøy for byggherren i, også kalt “BIM for Byggherre”. I BOLC ligger den interaktive spillplattformen og alle BIM-modellene i tillegg til all annen informasjon om faser, fremdrift, prosjektering, planer, tegninger med mer om prosjektet

Klikk på lenken for å se den nye interaktive portalen

Se mer om prosjektet bru over Bjørnafjorden

Ønsker du mer bakgrunn og fordypning i de faglige vurderingene bak bruprosjektet? Klikk her