- Vi er godt i gang med sjølve planarbeidet og konsekvensutgreiinga, der det blir jobba innanfor mange fagområde, seier prosjektleiar Signe Eikenes.
Vi håper å ha planforslaget klart til offentleg høyring til sommaren.

Lenke til Planprogrammet