I samband med val av konsept skal det gjenomførast to parallelle konseptutgreiingsoppdrag. 

Heile utlysinga er no tilgjengeleg i Doffin. 

To rådgjevargrupper skal engasjerast for å arbeide parallelt i ein periode på 10 månadar med å vidareutvikle og dokumentere fire nominerte variantar av flytebruløysing.

Frist for å svara på konkurransen er 10. september 2018.

Tilbodskonferanse vil bli avhalden den 27. juni kl. 12:00,

Stad: Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen, Norge.

Les også:  Store muligheter for norsk industri.