Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for det vedtekne alternativet. Reguleringsplan med tilleggsutgreiing er planlagt sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) - våren 2022. Deretter skal planen ut på offentleg høyring før vedtak i KMD.