Observasjonene er foretatt av Fugro Oceanor og Kjeller Vindteknikk, og Meteorologisk Institutt har ansvar for datahåndteringen. Innsamlede data fra master samles i månedsfiler, og legges ut her: mast. Filene er organisert slik at det er en fil per måned og per stasjon, og ellers samlet slik at variable med samme tidsdimensjon er i samme fil. Når man klikker på en fil kan man enten se på metadata ved å klikke på Access: OPENDAP, eller laste ned fila med lenken Access: HTTPServer.

Om filformatet
Filene lagres som netCDF-filer, et selvforklarende filformat der metadata er frikoblet fra dataene selv. For å se på metadata i en fil kan man bruke f.eks. ncdump. Man vil da se at hver fil inneholder et sett med dimensjoner , variabler med tilhørende attributter, og globale attributter. Globale attributter beskriver generell informasjon om stasjon, kontaktinfo, endringslogg og annet. En enkel måte å visualisere en variabel i en netCDF-fil er med ncview. Det er god støtte for netCDF i de fleste programmeringsspråk, eksempelvis for Python, MATLAB, R, java, og en lang rekke andre.