Områderegulering for E39 Volda–Furene vart vedteken i Volda kommunestyre 31. mai 2018, sak PS 69/18.