Det var opprinnelig ni bedrifter som meldte sin interesse for å være med i konkurransen om å få bygge Skarvbergtunnelen   

Fem godt kvalifiserte

Statens vegvesen har nå gjennomført en prekvalifisering og invitert følgende deltakere til å gå videre i konkurransen:

BetonmastHæhre Anlegg AS

Implenia Norge AS

Kruse Smith Entreprenør AS

Leonhard Nilsen & Sønner AS

Skanska Norge AS

– Vi er veldig fornøyd med kandidatene. Vi vurderer alle fem som meget godt kvalifiserte til å gjøre jobben, og regner med at det blir god konkurranse, sier delprosjektleder Torgeir Dahle i Statens vegvesen.

Nytt storanlegg

E69 Skarvbergtunnelen blir årets største nye veganlegg i Nord-Norge. Det skal bygges en helt ny tunnel på 3,5 kilometer og 3,8 kilometer ny veg nord for tunnelen. Dermed fjernes en av de mest skredutsatte strekningene på hele E69, som førte til at Nordkapp var isolert flere dager i vinter.

I tillegg blir dagens trange og smale tunnel erstattet av en ny tunnel, som oppfyller de nye sikkerhetskravene og som også er tilrettelagt for gående og syklende. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 898 millioner kroner.

Etter planen skal den nye tunnelen settes i trafikk høsten 2021.