Prosjektet strekker seg over nærmere fem mil, og er delt inn i seks delstrekninger:

Siste parsell i prosjektet, Storsandnes–Langnesbukt, ble åpnet for trafikk 22. november 2018. Med det er hele prosjektet ferdig.

Nye E6 er tryggere, mer framkommelig og 13,5 kilometer kortere enn den gamle.