Kart E6 Storsandnes–Alta (Alta vest)

Prosjektet E6 Alta vest består av seks delstrekninger:

  1. E6 Storsandnes–Langnesbukt 
  2. E6 Langnesbukt–Jansnes 
  3. E6 Jansnes–Halselv  
  4. E6 Halselv–Møllnes 
  5. E6 Møllnes–Kvenvik  
  6. E6 Kvenvik–Hjemmeluft