De nasjonale føringen for miljøarbeidet beskrives i stortingsmeldinger, og rammene for transportpolitikken trekkes opp gjennom Nasjonal transportplan.

Statens vegvesen har 4-årige handlingsprogrammer for miljøarbeidet, og har utarbeidet regionsvise miljøstrategier. Miljøstrategi for Region nord kan du lese her (PDF)

For E6 Alta vest er det utarbeidet egen plan for ytre miljø. Denne planen skal hjelpe oss til å ivareta områder for beboere, miljø, friluftsområder og myke trafikanter.

Her kan du laste ned plan for ytre miljø for Møllenes–Kvenvik–Hjemmeluft (PDF)