Stortinget gjorde i desember 2013 vedtak om å innfri all gjeld for Finnmark bompengeselskap AS. Det betyr at den monterte bompengestasjonen ved E6 Saltviknes aldri settes i drift, men demonteres for bruk andre steder i landet.

Dersom du tidligere har bestilt og mottatt AutoPASS-brikke skal denne kasseres. Den behandles som EE-avfall.

Mer informasjon finner du på www.finnmarkbompengeselskap.no