Det er sikkerhets- og beredskapsmessige årsaker bak Vegvesenets ønske om navneendring. - Det er flere steder med tunneler både i Troms og Finnmark som heter Kåfjord, og skulle noe skje kan det oppstå misforståelser dersom vi kaller også denne tunnelen for Kåfjordtunnelen, sier Kurt Stormo som jobber med navn og skilting i Vegavdeling Finnmark.

Stormo forklarer at det er opprettet såkalt navnesak på tunnelen. - Det er Statens kartverk som fastsetter det endelige navnet, men først skal kommunen, og eventuelle språklige interesse uttale seg. Vi har derfor bedt Alta kommune om å ta dette opp til diskusjon, slik at denne tunnelen kan få et unikt navn, som gjør det enklere å sende beredskapspersoner til riktig tunnel.

Tunneler blir oftest navngitt etter steder, områder eller fjell. Denne tunnelen går gjennom Sáhkkobátni, og et av forslagene er at navnet blir Sáhkkobátni-tunnelen. Et annet forslag er Kvenvik-tunnelen, da denne tunnelen på østsiden kommer ut ved Kvenvik.

Det er hovedutvalget for oppvekst og kultur som skal diskturere navnet på sitt møte tirsdag 27. august.

Altaposten har invitert til å komme med navneforslag - her kan du lese mer om det.