Det blir en enkel markering i forbindelse med gjennomslaget.

Media inviteres til å være tilstede.

Arbeidet med Kåfjordtunnelen startet opp 2. september 2011. Det var daværende ordfører i Alta, Geir Ove Bakken, som fyrte av den første salven.

Det er E. Pihl & Søn AS som har kontrakten på tunnelen, og deres datterselskap Istak som utfører jobben.

Tunnelen er 1208 meter, og knyttes sammen med Kåfjordbrua på vestsiden av Sáhkkobátni.

Besøk www.vegvesen.no/Europaveg/e6alta for mer informasjon.

 

Kontaktperson:
Stedfortredende prosjektleder Ivar Kaino, tlf. 992 77 769