Etter at første sprengsalven var vel gjennomført var det åpent hus på prosjektkontoret i Kåfjord med informasjon om hele prosjektet E6 Alta vest.