På strekningen Jansnes-Storelva starter vi bygging av ny veg. På grunn av grunnforhold bruker vi ekstra lette fyllmasser for å skape minst mulig belastning i grunnen. Samtidig som vi bygger ny veg skal Alta kommune bytte ut vann- og avløsledninger på strekningen.

Mellom Halselv og Melsvik oppgraderer vi dagens veg. Det er høye fjellskjæringer på strekningen, noe som medfører en del sprengingsarbeid. Vegen blir bli stengt i kortere perioder, og det er nedsatt fartsgrense forbi anleggsområdet. Du kan bestille SMS-varsel når vi stenger vegen: Send "Stenging, ditt navn og det nummeret du vil ha varsling til" til tlf. 993 84 955.

Mellom Melsvik og Storvikeidet skal vi bygge to tunneler. Det vil bli noe sprenging i forbindelse med dette arbeidet. Vegstenginger som følge av dette vil bli koordinert med steningene på strekningen Halselv-Melsvik.

Les mer i informasjonsarket gikk ut i mars 2014.