E6 fra Mjøsbrua (Biri) til Øyer skal bygges ut til firefeltsveg. Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplaner for hele strekningen.

Nye Veier AS overtar:

Den videre planleggingen og utbyggingen av E6 Biri–Øyer til firefeltsveg gjennomføres av Nye Veier AS. Spørsmål om strekningen rettes dit.