Tryggere E6 – triveligere lokalsamfunn

– det er målet for utbygginga av E6 Biri–Otta. Strekningen er delt inn i flere delstrekninger som er under planlegging eller bygging. Menyen gir deg en oversikt over delstrekningene. Klikk på den strekningen du er interessert i å få informasjon om.