Det var en av de nærmeste naboene til tunnelen som, sammen med sprengningsbas Olaus Nygjerdet, fikk æren av å fyre av den siste salva. Jon Forr Toverud bor rett ved tunnelåpningen på Frya og er kanskje den som har vært mest plaget av tunneldrivinga.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg nå får lov til å smelle litt for dere, for nå har dere smelt for meg i nesten et år. Dette er en stor dag for meg, sa Forr Toverud med et smil idet han trykte på knappen og sprengte gjennomslagssalva.

Raskere enn planlagt og uten skader

AF Anlegg har sprengt ut Hundorptunnelen på ni måneder, tre måneder raskere enn planlagt. Det har vært godt fjell og lite vann. Under den tradisjonelle gjennomslagsmarkeringa i dag, roste prosjektleder i AF, Jørund Gullikstad, sine medarbeider for godt og raskt utført arbeid, og var glad for at tunneldrivinga har foregått helt uten uhell og personskader.

Prosjektsjef i Statens vegvesen, Svein Røed, var også svært fornøyd med arbeidet: - Det er viktig at vi er i gang med bygginga av en ny veg som skal spare liv. Markeringen i dag viser også at vi kan fullføre dette arbeidet i tide, og det er veldig viktig at det blir utført uten skader.

- Dette er en stor dag, sa ordfører i Sør-Fron, Ole Muriteigen. – Denne vegen har vært planlagt siden det året jeg ble født, i 1969, så det er på tide at den endelig blir bygd, sa han, og gratulerte alle sammen med dagen og takket for innsatsen så langt.