Det blir fire bomstasjoner på ny E6 mellom Frya og Sjoa, og to bomstasjoner på dagens E6, som blir lokalveg.

Det skal betales bompenger for passering i begge retninger. Innkrevingsperioden varer i 15 år.

Se bomtakstene under artikkelen.

Rabatt

Lette biler med gyldig AutoPASS-brikke og -avtale får 20 prosent rabatt pr. passering. For lette biler er det i tillegg et passeringstak på 40 passeringer pr. kalendermåned knyttet til den enkelt bomstasjonen. Det betyr at det er gratis fra og med passering nr. 41 og ut måneden.

Det er ikke rabattordninger for tunge biler.

Fritak

En del kjøretøy er fritatt for bomavgift. Det gjelder blant annet elbiler, motorsykler, mopeder, kollektivtransport og utrykningskjøretøy. Alle kjøretøy, med unntak av motorsykler og mopeder, må ha gyldig AutoPASS-brikke og –avtale for å få fritak.

Det er mulig å tegne AutoPASS-avtale med bompengeselskapet allerede nå.