I Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam skal gamle E6 bygges om til tettstedsgater. Det er imidlertid tiltakene som skal gjennomføres på vegen mellom tettstedene som har skapt mest debatt.

På vegen mellom tettstedene skal følgende tiltak gjennomføres:

  • Fartsgrensa reduseres til 60 km/t
  • Gulstripa fjernes, stipla kantlinjer trekkes inn i vegbanen.
  • Asfaltert bredde blir som før, 7,5 meter.
  • Vegskuldra utenfor kantlinjene blir en meter bred på hver side av vegen for å skape bedre forhold for myke trafikanter.
  • Bredden mellom kantlinjene blir 5,5 meter, som betyr at to personbiler kan møtes uten å krysse kantlinjene. Større kjøretøy kan krysse kantlinja og ta vegskuldra i bruk ved behov (se illustrasjon nedenfor).

Formålet med dette er å få ned hastigheten og gjøre vegen tilgjengelig for myke trafikanter.

Den nye oppmerkinga koster ikke noe ekstra siden vegen likevel må merkes når den asfalteres på nytt.

Lokalpolitiske vedtak

De folkevalgte politikerne i Sør-Fron og Nord-Fron har vedtatt lokalvegtiltakene (2013). Det har også politikerne i Oppland fylkeskommune, som i juni 2016 drøftet saken på nytt og vedtok at tiltakene på gamle E6 skal gjennomføres som planlagt.

Ny oppmerking av gamle E6 mellom tettstedene gjennomføres i Sør-Fron våren/sommeren 2017, mens oppmerkinga i Nord-Fron skjer i 2018 i forbindelse med legging av ny asfalt.

Arbeidene med å gjøre om gamle E6 til tettstedsgater starter i løpet av sommeren og blir sluttført innen utgangen av 2017.