Etter mer enn fire år med sammenhengende planlegging, utallige møter og avklaringer som har involvert en rekke personer og miljøer både internt og eksternt, er nå den 34 kilometer lange traseen mellom Frya og Sjoa nærmere utbygging enn noen gang.

- Dette er en historisk dag for alle som er opptatt av trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet, sier prosjektleder Øyvind Moshagen.  - Gjennom kommunenes vedtak om tilslutning til finansieringsopplegget med bompenger på første utbyggingsetappe denne uka, er ei viktig brikke kommet på plass. Kommunene har gjennom dette vedtaket, vist at de har et sterkt ønske om å få ny veg i Gudbrandsdalen, til tross for at “egenandelen” blir ganske høy – kanskje opp mot 115 kroner for de som skal kjøre hele strekningen E6 Frya-Sjoa. Under forutsetning av et positivt vedtak i fylkestinget 1. juli og Stortingets godkjenning av finansieringsopplegget og utbyggingen, kan forhåpentligvis Statens vegvesen sette spaden i jorda høsten 2012 i det som blir kalt århundrets byggeprosjekt i Gudbrandsdalen, sier prosjektlederen.

Et samarbeidsprosjekt
Moshagen understreker at utbyggingen av E6 gjennom Gudbrandsdalen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og fylkeskommunen og Statens vegvesen. Arbeidet med å få godkjente planer og sikre finansiering av andre utbyggingsetappe mellom Ringebu-Frya og Sjoa-Otta, vil gå parallelt med utbyggingen av E6 Frya-Sjoa, slik at man på sikt får en sammenhengende god og trafikksikker veg på hele strekningen.