- Dette er en veldig viktig milepæl for Nord-Fron, sa ordfører Olav Røssum etter at han sammen med sprengningsbasen hadde tent på lunta og sprengt den siste dynamittladningen.

– Jeg gleder meg til å kjøre igjennom! Og jeg gleder meg til hele E6-strekningen står ferdig. Det får stor betydning for kommunen.

Krevende tunneljobb

Tunneldrivinga startet fra begge ender i mars 2014. Det har dermed tatt entreprenøren Implenia Aurstad et drøyt år å sprenge ut den 3,7 kilometer lange tunnelen.

- Tunnelbyggerne har møtt på fjell av god kvalitet, en kort sone med dårlig kvalitet, og de har møtt på innlekkasje av vann, sa prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen. - Vi ga dere en utfordrende jobb, og den har dere håndtert på en god måte.

Moshagen trakk også fram at Implenia Aurstad og Vegvesenet har jobbet godt sammen for å løse sprengningsjobben.

Prosjektsjef i Implenia Aurstad, Halvard Leren, sa at dette hadde vært en svært krevende jobb for dem. Han takket Vegvesenet for godt samarbeid, og ikke minst anleggsarbeiderne for en super innsats!

Viktig milepæl

Teigkampentunnelen er den andre av to tunneler på den 33 kilometer lange E6-strekningen som er under bygging i Gudbrandsdalen. Den andre er den 4,3 kilometer lange Hundorptunnelen i Sør-Fron. Der var det gjennomslag for ca. ett år siden.

- Det er en viktig milepæl at vi nå har sprengt oss gjennom begge tunnelene. Men det meste av jobben gjenstår. Det er mye etterarbeid og ikke minst mye elektroteknisk utstyr som skal inn i tunnelene før de er farbare og trygge.

Fakta om Teigkampentunnelen

  • 3 750 meter lang, inkludert tunnelportalene, lengden i fjell er 3 675 meter
  • 700 meter fjelloverdekning på det meste (tykkelsen på fjellet over tunnelen)
  • Byggeperiode mars 2014 - juni 2015
  • Ca. 780 salver er sprengt
  • 367 175 kubikkmeter fast fjell er sprengt ut, det tilsvarer ca. 32 650 lastebillass
  • 707 meter av den totale tunnellengden på 3 675 er blitt injisert med sement for å tette mot innlekkasje av vann, behovet for injeksjon var på forhånd anslått til å gjelde 740 meter
  • I en 10 meter lang sone med dårlig fjellkvalitet, er det satt tung sikring i form av armerte sprøytebetongbuer for å stabilisere fjellet 
  • Ingen alvorlige skader under tunneldrivinga, men tre mindre alvorlige skader som har resultert i fravær fra arbeidet