Hundorptunnelen, som er en del av E6-utbygginga mellom Frya og Vinstra, blir 4,3 kilometer lang. Den går mellom Frya i sør og Odenrud i nord. Sprenginga som markerte starten på tunneldrifta, skjedde i sør. I slutten av oktober begynner AF å sprenge seg inn fra nordsida også. Om ett år møtes de to sprengningslagene omtrent midt inne i tunnelen. Det blir sprengt ut ca. 50 meter i uka i begge ender av tunnelen.

- Det blir døgnkontinuerlig drift i tunnelen og folk må belage seg på både rystelser, støv og støy som følge av sprenging i tunnelen og uttransportering av tunnelstein. Dette er dessverre ikke til å unngå når vi bygger tunnel, sier prosjektleder Øyvind Moshagen. – Vi bygger tunnelen så djupt som 50 meter under bakken, så når vi kommer et stykke inn i tunnelen, vil ikke rystelsene bli så merkbare lenger, men det kan høres drønn fra sprenginga.

Hundorptunnelen skal stå ferdig høsten 2016, sammen med resten av hele E6-strekningen Frya-Sjoa.

Fakta Hundorptunnelen

Sted:E6-tunnel mellom Frya og Odenrud i Sør-Fron
Antall løp: 1
Lengde i fjell:4 170 meter
Frya portal:46 meter
Odenrud portal:85 meter
Totallengde:4 300 meter
Bredde:10,5 meter
Frihøyde:4,6 meter
Stigning/fall:1,50 prosent
Tunneldriving:September 2013 - september 2014
Vann og frostsikring:September 2014 - oktober 2015
Elektroarbeider: Oktober 2015 - til åpning høsten 2016
Masser: 

Ca. 329.000 m3 faste masser
Ca. 559.000 m3 løse masser til deponi og noe til vegbygginga ved Frya

Klargjøring av rømnings-
veger i framtidig tunnelløp:

18 stk
Nødtelefoner:Hver 125. meter
Brannslokkingsapparater:Hver 125. meter
Havarilommer:Hver 250. meter
Snunisjer:Hver 1000. meter

Videoovervåking:

Tilkoplet Vegtrafikksentralen
Fjernstyrte bommer:Ved tunnelåpningene og snusnisjene
Automatisk fartskontroll:Gjennomsnittsmåling