Byggherre og entreprenør brukte det meste av forrige uke til befaring langs veglinja for å se på arbeidet som er gjort.

Fungerende byggeleder Christian Halsa i Statens vegvesen var fornøyd med det han så: - AF har bygd et veldig bra anlegg, kommenterte han.

Noe retting samt mindre tilleggsarbeider gjenstår fortsatt, og AF kommer til å jobbe med dette i ca. en måned framover.

Neste uke står overtakelsen av den andre hovedentreprisen for tur. Da skal Vegvesenet befare nye E6 Vinstra-Sjoa sammen med entreprenør Implenia Aurstad.

Før vegen kan åpne

Selv om hovedentreprenørene i det store og hele er ferdige med sin jobb, gjenstår det en del arbeid før vegen kan åpne.

Montering av elektroteknisk utstyr pågår både i og utenfor tunnelene. Denne jobben blir gjort av Aventi Installasjon. Når det tekniske utstyret er på plass, skal tunnelene testes og sikkerhetsgodkjennes før de kan tas i bruk.

Når alt er godkjent, skal det nye veganlegget overleveres fra E6-prosjektet til Vegavdeling Oppland i Statens vegvesen.

17. desember 2016 åpner nye E6 Frya-Sjoa med folkefest på Vinstra.