I det nye vedtaket heter det at Ringebu kommune vedtar at det skal startes en reguleringsprosess for E6 Elstad-Frya, der E6 sør for Våla reguleres i tråd med alternativ 1.1 (ytre trasé). Reguleringsarbeidet skal gå parallelt med pågående regulering (alternativ 1.3.) i tråd med vedtatt planprogram for reguleringsplanen Elstad-Frya. I vedtaket heter det videre at dette ikke berører vedtatte planer nord for Våla.

- Vi kan først ta stilling til vedtaket når vi har fått det formelt fra administrasjonen i Ringebu kommune, sier Per Morten Lund, regionvegsjef i Statens vegvesen Region øst. - Vi vil så raskt som mulig vurdere det nøye med hensyn til hvilke konsekvenser og prosess det medfører, sier han.

- Det er åpenbart at det betyr en vesentlig utsettelse av den pågående reguleringsprosessen. Vi må innstille den formelle planleggingen av Elstad-Frya, inkludert opptrekksarm fra E6 inn til Ringebu sentrum og arbeidet med grunnerverv, inntil vi har trygghet om videre prosess. Vi håper dette ikke tar for lang tid, sier regionvegsjefen.