Planer på høring

Ny E6 Vingrom–Ensby: Kommunedelplan på høring, høringsfrist 15. september 2017.

Ev. andre gangs høring fra februar 2018. Les mer her: E6 Vingrom-Ensby

Planer under behandling

Ny E6 Fåvang kirke-Elstad: Kommunedelplan, til sluttbehandling i Ringebu kommune

Statens vegvesen har oversendt kommunedelplanen for ny E6 Fåvang kirke-Elstad til Ringebu kommune (november 2017) for politisk sluttbehandling. Tidspunktet for når planen kommer opp til behandling, er foreløpig ikke kjent.

Vedtatte planer

Overordnede E6-planer

E6 Biri-Vingrom (Gjøvik, Lillehammer)

E6 Vingrom-Ensby (Lillehammer, Øyer)

E6 Ensby-Øyer (Øyer)

E6 Øyer-Tretten (Øyer)

E6 Tretten-Ringebu (Øyer, Ringebu)

E6 Ringebu-Otta (Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel)