Overordnede E6-planer

E6 Biri-Vingrom (Gjøvik, Lillehammer)

E6 Vingrom-Ensby (Lillehammer, Øyer)

E6 Ensby-Øyer (Øyer)

E6 Øyer-Tretten (Øyer)

E6 Tretten-Ringebu (Øyer, Ringebu)

E6 Ringebu-Otta (Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel)