E6 Biri-Vingrom (Gjøvik, Lillehammer)

E6 Vingrom-Ensby (Lillehammer, Øyer)

E6 Ensby–Øyer (Øyer)