Statens vegvesen investerer rundt 8-9 milliarder kroner i E6-utbygginga, og ønsker at investeringen skal gi varige verdiøkninger for vårt distrikt. Derfor har vi sammen med Oppland fylkeskommune og Visit Lillehammer etablert et samarbeid for ikke bare å sikre økt trafikksikkerhet, men også økt nærings-, steds- og reiselivsutvikling. Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og Nasjonalparkriket Reiseliv er også knyttet til samarbeidet. Samarbeidsgruppen håper at satsingen også kan være drahjelp for lokale aktører som ønsker å skape noe som bidrar til at de reisende gjennom dalen får gode reiseopplevelser.

‟Ved å utvikle gode reiseopplevelser vil Statens vegvesen oppnå økt trafikksikkerhet, Oppland fylkeskommune nærings- og stedsutvikling i kommunene og Visit Lillehammer utvikling av reiselivet.

Ny E6 skal i seg selv by trafikantene på en særpreget og interessant reiseopplevelse som gjør at E6 gjennom Gudbrandsdalen blir den foretrukne ruta mellom sør og nord, og sør og vest. Ny veg gir reisende mulighet til å se Gudbrandsdalen fra en helt ny side, med nye utsikter og tilrettelagte rasteplasser.

Når E6 blir lagt utenom tettstedene åpner det seg i tillegg nye muligheter for nærings-, steds- og reiselivsutvikling. Dette kan lokalsamfunnene dra nytte av, og gjøre det attraktivt for trafikantene å svinge av E6 og stoppe i lokalsamfunnene.

‟Mangfoldet i reiseopplevelsene på og langs E6 skal gjøre turen gjennom Gudbrandsdalen verdt å ta.