I 2015 etablerte Statens vegvesen midtrekkverk og en forbikjøringsstrekning for å hindre alvorlige trafikkulykker på den 18 kilometer lange E6-strekningen mellom Biri og Vingrom. Forbikjøringsstrekningen skal inngå i en framtidig firefeltsveg.

I  2017/18 etablerte vi styrings-, regulerings- og overvåkingssystem (SRO) på midtrekkverksstrekningen. Med SRO kan Vegtrafikksentralen i Oslo overvåke E6 og stenge vegen med automatiske bommer ved hendelser og raskt få ledet trafikken over på lokalvegen så det ikke oppstår lange køer og ventetid på E6.

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for firefelts motorveg mellom Biri og Vingrom. Planen ble vedtatt av Gjøvik og Lillehammer kommuner i 2013. Utarbeiding av reguleringsplan og utbygging til fire felt skal skje i regi av Nye Veier AS, men det er ikke bestemt når det blir byggestart.