I løpet av 2017 skal vi etablere styrings-, regulerings- og overvåkingssystem (SRO) på strekningen E6 Biri-Vingrom. Med SRO kan Vegtrafikksentralen overvåke E6 og stenge vegen med automatiske bommer ved behov for så å lede trafikken over på lokalvegen.

I 2015 etablerte vi midtrekkverk og en forbikjøringsstrekning for å hindre alvorlige trafikkulykker på den 18 kilometer lange E6-strekningen. Forbikjøringsstrekningen skal inngå i en framtidig firefeltsveg.

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for firefelts motorveg mellom Biri og Vingrom. Planen ble vedtatt av Gjøvik og Lillehammer kommuner i 2013. Utbygging til fire felt skal skje i regi av Nye veier, men det er ikke bestemt når det blir byggestart.

Hva skjer?

  • Vår 2017-høst 2017: Etablering av styrings-, regulerings- og overvåkingssystem (SRO) på E6 ved Mjøsbrua, Biri og Vingrom.

Følg oss på Facebook og ta gjerne direktekontakt med oss på e-post eller telefon (se under "Kontakt").