2005: Demonstrasjonsprosjekt for nullvisjonen

I perioden 2003-2006 var E6 Ensby-Øyer en del av det nasjonale demonstrasjonsprosjektet  'Trafikksikkerhet Lillehammer - med nullvisjonen i sikte', som var basert på visjonen om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadd i trafikken. 

I nullvisjonsprosjektet bygde Statens vegvesen ut en fem kilometer lang strekning med midtrekkverk på E6 ved Hunderforssen i Øyer. 1,2 kilometer ble bygd som smal firefeltsveg med en bredde på 16 meter (vanlig bredde er 20 meter). Resten av strekningen, 3,8 kilometer, ble beholdt som tofeltsveg med 10 meters bredde, der det ble etablert havarilommer langs vegen og havariåpninger i midtrekkverket.

Demonstrasjonsstrekningen i Øyer ble åpnet i oktober 2005 og viser at man kan bygge trafikksikker veg med god framkommelighet uten altfor store terrenginngrep.

Les mer: 'Trafikksikkerhet Lillehammer - med nullvisjonen i sikte'

2025: Utbygging til firefeltsveg

Strekningen E6 Ensby-Øyer skal bygges ut til fullverdig firefeltsveg av Nye Veier AS.

Les mer: nyeveier.no