Ferdig utbygd.

I perioden 2003-2006 var E6 Ensby-Øyer en del av det nasjonale demonstrasjonsprosjektet  'Trafikksikkerhet Lillehammer - med nullvisjonen i sikte'. Da ble en fem kilometer lang strekning på E6 ved Hunderforssen i Øyer bygd ut med midtrekkverk.

1,2 kilometer ble bygd som smal firefeltsveg med en bredde på 16 meter (vanlig bredde er 20 meter). På resten av strekningen, 3,8 kilometer, er det to kjørefelt. Der er det etablert havarilommer samt havariåpninger i midtrekkverket. Bredden på denne delen av vegen er ca. 10 meter.

Vegen ble åpnet i oktober 2005 og viser at man kan bygge trafikksikker veg med god framkommelighet uten altfor store terrenginngrep.

Les mer:

'Trafikksikkerhet Lillehammer - med nullvisjonen i sikte'