Ny E6 Øyer-Tretten, inkludert den nesten fire kilometer lange Øyertunnelen, åpnet for trafikk 12.12.12.

Vegen har to felt, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Tunnelen har ett løp. Løp nr. to er under planlegging

Etter utbygginga er E6 mellom Øyer og Tretten blitt tryggere, kortere og raskere.

Ny Tretten bru på rv. 254, som åpnet sommeren 2012, var en del av E6-prosjektet. Det samme var ny Mobekk bru på vestsida av Tretten, og ny undergang for rv. 254 under Dovrebanen på vestsida. Mobekk bru stod ferdig høsten 2013 mens jernbaneundergangen var ferdig sommeren 2014.

Storhovearmen, vegforbindelsen mellom E6 og fv. 312 på Lillehammer, var også organisert under E6-prosjektet og stod ferdig høsten 2014.

Hva skjer?

Følg oss på Facebook og ta gjerne direktekontakt med oss på e-post eller telefon (se under Kontakt)