• Lengde: ca. 17 kilometer
  • Berørte kommuner: Lillehammer, Øyer
  • Standard: Firefelts veg, 110 km/t (det foreslås en lavere fartsgrense på deler av strekningen for å forenkle framføringen av en firefeltsveg gjennom et krevende område)
  • Kommunedelplan: Statens vegvesen utarbeider kommunedelplan for ny E6 Vingrom-Ensby. Planen skal behandles politisk i Lillehammer og Øyer kommuner i desember 2017.
  • Reguleringsplan, utbygging og finansiering:  Basert på prinsippvedtakene i kommunedelplanen skal det statseide aksjeselskapet Nye Veier AS utarbeide reguleringsplan for ny E6 Vingrom-Ensby. De skal også bygge ut vegen. Tidspunkt for bygging er ikke bestemt. Utbygginga skal finansieres med statlige midler og bompenger.