• Lengde: ca. 17 kilometer
  • Berørte kommuner: Lillehammer, Øyer
  • Standard: Firefelts veg, 110 km/t (det foreslås en lavere fartsgrense på deler av strekningen for å forenkle framføringen av en firefeltsveg gjennom et krevende område)
  • Kommunedelplan: Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 Vingrom-Ensby. Planen ble vedtatt av Lillehammer kommunestyre 21. juni 2018. I Øyer skal planen behandles politisk i august 2018.
  • Reguleringsplan, utbygging og finansiering:  Basert på prinsippvedtakene i kommunedelplanen skal det statseide aksjeselskapet Nye Veier AS  utarbeide reguleringsplan for ny E6 Vingrom-Ensby. De skal også bygge vegen. Tidspunkt for bygging er ikke bestemt. Utbygginga skal finansieres med statlige midler og bompenger.