Til dette møtet er Statens vegvesen invitert for å innlede, og vil her orientere om hvilke trasealternativer man i dag jobber med å konsekvensutrede. En slik utredning er en del av det pågående arbeidet med en kommunedelplan for ny firefelts E6, som skal være klar til våren 2017. Kommunedelplanen skal gi en anbefalt valgt løsning for ny E6 forbi Lillehammer, og det er Lillehammer kommune som vedtar planen.

Øvrige innlegg på dagens åpne møte:

 

  • Nestleder og sekretær, NOF Oppland, Geir Høitomt og Jon Opheim

 

Lågendeltaet naturreservat sin betydning for trekkfugler.

 

  • Fagsjef Holger Schlaupitz, Norges Naturvernforbund:

Motorveibygging i samferdsels- og klimaperspektiv

 

  • Forsker Oddgeir Andersen, Norsk institutt for naturforskning

 

Temautredning fisk – og noen betraktninger om bruken av Lågendeltaet og ny E6.

 

Kaffepause

  • Møtet avsluttes med debatt, hvor alle fem innledere vil sitte i panelet.